WiK Sp. z o.o. w Sławnie

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej.

28.03.2018r.

           W związku z uchwaleniem nowej ustawy Prawo wodne oraz zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obecnie obowiązujące taryfy zachowują swoją ważność do momentu wejścia w życie nowych taryf zaakceptowanych przez organ regulacyjny, którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie.

          O wejściu w życie nowej taryfy zostanie zamieszczona odpowiednia informacja na stronie internetowej WiK Sp. z o.o.