O Nas

 

WiK Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sławnie

 

Siedziba:
76-100 Sławno, ul. Polanowska 45C
REGON: 770671086
NIP: 839-000-82-48
KRS nr: 0000084205
tel.: + 48 59 810 38 08
fax: + 48 59 810 38 08

 

Przedmiot działalności:
  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
  • zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
  • eksploatacja i konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
  • wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjne;
  • doradztwo techniczne w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych;
  • świadczenie usług transportowych;
  • wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych.

 

Obszar działalności:
Gmina Miejska Sławno oraz Gmina Wiejska Sławno