Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniu:

1. Dostawa koparki kołowej 21 stycznia 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert – 30.01.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

KOPARKA KOŁOWA – SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie nr 1
Załącznik nr 3 – Oświadczenie nr 2
Załącznik nr 4 projekt umowy na dostawę koparki obrotowej

Zapytania i odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Czy dopuszczacie Państwo zastąpienie łyżki kopiącej 800mm na 900mm?

Odpowiedź:

TAK