Jakość wody i ścieków

 

Jakość wody do spożycia:

Jakość ścieków dopływających do Oczyszczalni Ścieków oraz na wylocie po procesie oczyszczania:

Do otwarcia plików w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader.